Enligt den svenska budgetpropositionen kommer anslaget till Terminologicentrum TNC(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) från och med 1 januari 2016 att minskas från drygt 4 miljoner kronor till 273 000 kronor per år. Det innebär att situationen för de svenska fackspråken försämras och kan t.ex. leda till att den stora termdatabasen Rikstermbanken läggs ner.

Vi på Institutet för de inhemska språken är bekymrade, eftersom TNC:s verksamhet har varit ett viktigt stöd särskilt för arbetet för svenskan i Finland, men också för utvecklingen av finska fackspråk. Vi har i flera decennier samarbetat nära med TNC. I språkvårdsarbetet på Språkinstitutet använder vi dagligen den utmärkta Rikstermbanken, och hänvisar också våra kunder till den.

En nedskärning av TNC:s verksamhet innebär en språklig domänförlust som leder till att terminologi i allt mindre grad kommer att finnas på svenska. Enhetliga och konsekventa facktermer på de nationella språken är inte bara livsviktiga för språkens livskraft utan innebär också samhälleliga och ekonomiska fördelar i den globala konkurrensen.