Sedan i mitten av november finns ordboken Kielitoimiston sanakirja(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) på nätet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Kielitoimiston sanakirja ges ut av Institutet för de inhemska språken och är den pålitligaste och mest aktuella allmänspråkliga ordboken på finska. Ordboken innehåller över 100 000 uppslagsord.

Direktör Pirkko Nuolijärvi vid Institutet för de inhemska språken är glad över att allt fler kan ta del av språklig kunskap när ordböcker publiceras på nätet. Av institutets ordböcker kan tre redan läsas på nätet. Två av dem, Ordbok över Finlands svenska folkmål(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) och den finska dialektordboken (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)Suomen murteiden sanakirj(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)a, kan läsas till stora delar. Den tredje, den karelska ordboken Karjalan kielen sanakirja(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), kan läsas i sin helhet.