Gå till innehållet

4/1995

Data- eller dator-

Artiklar

FRÅGA: Säger man datateknik  eller datorteknik? Hur är det med andra sammansättningar med data-/dator- som …

Erfarenheter av namngivning i en tvåspråkig kommun

Artiklar

Sirkka Paikkala

Peter Slottes artikel ”Vägnamn på två språk” i ett tidigare nummer av Språkbruk har inspirerat Sirkka Paikkala att utifrån praktiska erfarenheter av kommunal namnplanering framföra en del kom-pletterande synpunkter på ämnet. Sirkka Paikkala har verkat som namnforskare vid Esbos stadsplaneringscentral åren 1980–95. Från 1.1.1996 arbetar hon som specialforskare vid den finska namnvårdsenheten inom Forskningscentralen för de inhemska språken.

Euro

Artiklar

Det föreslagna namnet  på den nya europeiska valutan är  en euro, euron, flera euro. Ordet …

Svengelsk ordbok

Aktuell litteratur

Ny svengelsk ordbok är en utökad upplaga av Svengelsk ordbok som kom ut år 1987. …

Isolation eller isolering?

Artiklar

Skall man tala om isolation eller isolering när det är fråga om att isolera byggnader, …

Skicka e-post

Artiklar

FRÅGA: Kan man använda verbet maila (eller mejla) i samband med e-post? SVAR: Nej, vi …

Ny mellanstor ordbok från svenska till finska

Artiklar

Nina Martola

I artikeln nedan diskuterar Nina Martola finsk-svenska lexikografiska problem utgående från en nyutkommen svensk-finsk ordbok. Martola arbetar som forskare och lexikograf vid Forskningscentralen för de inhemska språken och hon är själv en av författarna till en nyutkommen finsk-svensk ordbok.

Vårdande ord på vägen

Artiklar

Stig Fogde

Hälsoterm är det inofficiella namnet på en grupp översättare och andra språkintresserade personer som jobbar …

NEO:s första band har kommit

Aktuell litteratur

Det första bandet (A‑Hz) av storsatsningen Nationalencykolpedins ordbok har kommit ut. Ordboken skall omfattar tre …

Hälso- och sjukvårdstermer finsk-svensk ordlista (2)

Artiklar

                              …