FRÅGA: Kan man använda verbet maila (eller mejla) i samband med e-post?

SVAR: Nej, vi rekommenderar i samråd med Svenska språknämnden att man säger skicka, sända e-post eller enbart posta. (Källa: TNC-Aktuellt 3/1995)

 

FRÅGA: Hur skriver man e-mail och e-post, med gement e  eller med versalt?

SVAR: Den svenska termen skrivs med gement e. Engelskt bruk kan dock variera, även om gement e  verkar vara det vanligast förkommande. (Källa: TNC-Aktuellt 2/1995)