FRÅGA: Säger man datateknik  eller datorteknik? Hur är det med andra sammansättningar med data-/dator- som i t.ex. -system, -kommunikation och -kunnande?

SVAR: Först och främst syftar  data- och dator- på olika saker: med data- menar man informationen som finns lagrad i datorerna, medan man med dator- syftar på maskinvaran. Som en följd av detta är t.ex. datasystem och datorsystem olika saker, likaså datanät och datornät. Datakommunikation  och  databehandling har båda data- som förled eftersom det är själva informationen som avses (och inte maskinvaran). Om man skall säga datakunnande eller datorkunnande beror på vilket man avser. (Källa: TNC-Aktuellt 2/1995)