Skall man tala om isolation eller isolering när det är fråga om att isolera byggnader, fordon m.m. mot ljud, värme och kyla?

Svensk ordbok anger att isolation är ett annat ord för isolering och att det används särskilt om det att isolera (alltså inte så ofta om material o.dyl.). I praktiskt bruk visar det sig att isolering är det ord som oftast används i byggsammanhang, både i betydelsen isolermaterial och om det att isolera. Isolering, eller numera allt oftare kortformen isoler-, används också i de flesta sammansättningar: isoler(ings)band, isolerglas, isolermaterial, isoler(ings)ruta, isoler(ings)teknik,  ljudisolering, värmeisolering.

Mest praktiskt är alltså att genomgående tala om isolering, som är normalordet i alla betydelser.