Gå till innehållet

3/2014

Talko – korpus över den talade svenskan i Finland

Artiklar

Används ”kännykkä” för mobiltelefon i hela Svenskfinland? I vilken kontext förekommer ”till” som infinitivmärke? Använder …

Utan ð kan ingen leva! Avståndet mellan skriven och talad färöiska

Artiklar

Otto Eklund

I artikeln diskuteras rättstavningsreglerna i färöiskan ur ett inlärarperspektiv och de utmaningar som uppstår på grund av den stora skillnaden mellan skrift och i tal i färöiskan.

Besök Språkbruk och Språkinstitutet på Helsingfors bokmässa

Artiklar

Kom och träffa Språkbruks redaktion och delta i vår tävling på Helsingfors bokmässa (avautuu uuteen …

Ledare

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Barn som läser blir framgångsrika, får vi läsa i Satya Brinks artikel(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt …

Där vi en gång gått som lättläst

Artiklar

De första finlandssvenska lättlästa bearbetningarna någonsin har utkommit. I de lättlästa bearbetningarna, eller återberättade romanerna, …

Första läsambassadören

Artiklar

Pia Westerberg

I Sverige har man haft en läsambassadör sedan 2011, och nu står Svenskfinland i tur. …

Kristina Nikula in memoriam

Artiklar

Johanna Koivisto, Mona Forsskåhl

Vid mitten av augusti nåddes vi av sorgebudet att professor emerita i nordiska språk vid Tammerfors universitet Kristina Nikula hade gått bort. Ett och ett halvt år tidigare hade hon insjuknat i en allvarlig sjukdom, och trots intensiv behandling gick hennes liv inte att rädda. Vår uppskattade kollega och vän blev 71 år gammal.

Lite snö på spåret: om ord och betydelser

Artiklar

Monica Äikäs

Språkbruket är en outtömlig källa till iakttagelser av olika slag. Monica Äikäs botaniserar bland betydelser i svenskan.

Visst kan pojkar skriva!

Artiklar

Katharina Andersson har i en doktorsavhandling i pedagogik undersökt tioåriga pojkars skrivkompetens genom att beskriva, …

Barn som läser blir framgångsrika

Artiklar

Satya Brink

Läsning är enormt viktigt för barn och unga, det råder det ingen tvekan om. Läskompetensen bland barn i Finland är god men håller på att försämras. Satya Brink ger konkreta förslag på hur denna trend kan brytas.