Farlig sjukdom

Fråga: Skrivs borrelios med stor eller liten bokstav?

Liksom andra sjukdomsnamn, till exempel cancer och röda hund, skrivs även borrelios med liten bokstav. Stor bokstav används visserligen i sjukdomsbenämningar där ett egennamn ingår, till exempel Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom, men kortformerna för dessa sjukdomar skrivs med liten bokstav enligt huvudregeln: parkinson, alzheimer.

 

Värme från berg

Fråga: Heter det bergsvärme eller bergvärme?

Det heter bergvärme utan s.

 

Misstag

Fråga: Får man skriva i misstag?

Det uttryck som rekommenderas i skrift är det standardsvenska av misstag. Uttrycket i misstag är en finlandism.

 

Korv

Fråga: Vilket är det korrekta skrivsättet: pepperonikorv eller peperonikorv?

Det heter peperonikorv med ett p. Ordet peperoni är italienska – en pluralform av peperone – och syftar på starksmakande frukter av vissa paprikor.

 

Starka EU

Fråga: Ska det heta en stark EU eller ett starkt EU?

Initialförkortningar för organisationsnamn får t-genus. Det heter alltså ett starkt EU, ett handlingskraftigt EU. Det heter också t.ex. ett stolt FN.

 

Jubilerande

Fråga: Hur böjs ordet jubileum och ska det ha accent i någon böjningsform?

Det heter jubileet i bestämd form och jubileer, jubileerna i plural. Ingen av böjningsformerna ska ha accent, eftersom grundformen jubileum inte har accent.

 

Förvåning

Fråga: Ska det heta man blev förvånade eller man blev förvånad?

Pronomenet man är formellt nominativ singular, och traditionellt har ord som hör ihop med det stått i singular: man blev förvånad. Till betydelsen kan ordet man dock också vara plural, och det kan syfta på en tydligt identifierad grupp av individer. Då är pluralböjning ett alternativ: man blev förvånade. Detta bruk är dock fortfarande störande för många, och därför är det bra att vara försiktig åtminstone i formella texter.

 

Livstecken

Fråga: Heter det höra av någon eller höra från någon i betydelsen ’få livstecken från någon’?

Det enda uttryck med denna betydelse som anges i ordböckerna är höra av någon (jag har inte hört av henne på flera månader), men i praktiken förekommer också höra från någon.

 

Uttryck med där

Fråga: Ska jag skriva därframme i ett ord eller där framme i två?

Särskrivet där framme finns med på listan över fasta uttryck i Svenska skrivregler. Där finns också många andra särskrivna uttryck med där, till exempel där borta, där hemma, där inne, där nere, där uppe. Dessutom tar listan upp sammanskrivna uttryck som därefter, däremot, därjämte, därmed, därtill, därutöver. Utmärkande för de sammanskrivna uttrycken är att de i allmänhet är mer högtidliga och abstrakta än de särskrivna.

 

Glädje

Fråga: Heter det jag var glad över hennes besök eller jag var glad för hennes besök?

Det kan heta både glad över något och glad för något, men glad över verkar vara vanligast. Dessutom kan det heta glad åt något. Före en att-sats kan prepositionen också utelämnas helt: jag var glad att hon kom.

 

Utmärkande

Fråga: Vilken är skillnaden mellan en logotyp och ett emblem?

En logotyp är i princip en symbol för ett företag eller en produkt. Det är ofta fråga om en speciell grafisk utformning av ord eller orddelar. En synonym är firmamärke.

Ett emblem är en symbol för tillhörighet, samhörighet, makt eller värdighet. Det är ofta fråga om symboler som används av specifika yrkesgrupper.  Som exempel kan nämnas läkarnas emblem med en orm som slingrar sig kring en stav.

 

Klagovisa

Fråga: Hur uttalas ordet litania och vad betyder det?

Litania uttalas med betoning på det andra i:et, alltså /lita’ni:a/. En litania är en kyrkobön som framförs genom växelsång mellan präst och församling, men ordet har också den bildliga betydelsen ’lång klagovisa’.