Barn som läser blir framgångsrika, får vi läsa i Satya Brinks artikel(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) i detta nummer av Språkbruk. Hon skriver att läskompetens är en nyckel till framgång i livet. Det finns andra undersökningar som säger att ungdomar som läser skönlitteratur får ökad empatisk förmåga. Mycket pekar på att läsning är en bra sysselsättning på alla sätt, men många föräldrar och lärare vet också att det är svårt att tvinga barn att läsa om de inte vill det själva.

Satya Brink skriver att vi behöver öka läsglädjen och genom det förbättra barnens läskompetens. Det låter förnuftigt. Men hur gör man det?

Ett sätt att öka läslusten är att läsa för barnen, och fortsätta med det så länge de vill lyssna. Men lika viktigt är det att de vuxna i omgivningen är goda förebilder, att de genom sitt eget läsande visar att läsning är fantastiskt. Det kan man göra genom att själv läsa böcker hemma, och prata om dem.

Men det är lätt att säga tulipanaros. Förutom den stress som arbetslivet och vardagen innebär i många familjer, och som gör att tiden för läsning blir ganska begränsad, så har böckerna hård konkurrens av datorplattor och smarttelefoner. På dem kan vi naturligtvis också läsa böcker, och många av oss gör det. Men åtminstone jag börjar läsa boken jag har laddat ner först efter att jag har gjort allt det där andra, allt det där som kräver mindre engagemang och koncentration: kolla min e-post, surfa runt på olika sociala medier, titta på filmsnuttar på Youtube och planlöst hatta omkring mellan artiklar på nätet. Boken, antingen elektronisk eller på papper, får vänta på sin tur. Knappast är jag ensam om att göra så här.

Vad signalerar jag med detta beteende? Jo, att läsning är trevligt, men ännu roligare är det att göra allt det där andra.

Hur kan vi vuxna tro att barnen ska orka läsa böcker, om vi själva bara snuttläser på webben? Om vi ska vara förebilder duger det inte bara att hänvisa till bokhyllan och peka på de böcker man läst tidigare. Man måste ju läsa böckerna så att barnen ser det. Och diskutera böckerna vi läst, och visa att vi faktiskt gillar att läsa böcker. Om vi ska vara goda förebilder, måste vi ha bättre självdisciplin och sluta hänga över våra datorplattor och smarttelefoner all vår fritid. Och läsa en god bok eller en bra tidskrift i stället.

I november ordnar Utbildningsstyrelsen något som kallas Läsforum på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Det riktar sig till både lärare och föräldrar. Det ska jag försöka delta i. Kanske du också?

Charlotta af Hällström-Reijonen
chefredaktör för Språkbruk