Gå till innehållet

3/2012

Kära hurri!

Aktuell litteratur

Kära hurri! Rakas hurri! 15 synvinklar på tvåspråkigheten i Finland/15 näkökulmaa kaksikielisyyteen. Schildts & Söderströms …

Skutor i Kyrkslätt

Artiklar

Fråga: Heter det Kyrkslättbor eller Kyrkslättsbor? Och hur är det med Pörtomskuta – där behövs …

Egensinnig språkbrukare – om några finlandismer och andra dumheter

Artiklar

Klaus Törnudd

Nalle Valtialas lättsamma reflexioner om språklogik i det senaste numret av Språkbruk (2/2012) har inspirerat till denna betraktelse. Temat är inbjudande och oändligt stort – språkets nycker, bristen på logik i språkutvecklingen. Språkvården försöker hänga med – strikt normativ, tolerant medföljande eller något däremellan.

Service för bilen

Artiklar

 Fråga: Hur ska man bäst översätta määräaikaishuolto? Det gäller inte bara bilar utan också till …

Jär, ijee och ijeenand i Esse

Artiklar

Sandra Holmgård

Dialekterna fascinerar mig. Om vi fördjupar oss i dialektordböcker och iakttar vår egen språkkänsla och våra tankar om vad orden betyder tror jag att vi kan hitta många glömda ord att krydda vårt språk med.

Juvenes Translatores

Artiklar

Nu kan gymnasieskolor igen anmäla elever till EU:s årliga översättningstävling Juvenes Translatores (”unga översättare” på …

Svenska i ett specialiserat samhälle

Aktuell litteratur

Svenskan i Finland 13. Siv Björklund, Harry Lönnroth, Nina Pilke (red.) Publikationer från Vasa universitet. …

Sig eller henne?

Artiklar

Fråga: Vilket är korrekt, sig eller henne, i följande exempel? Stina hörde en tiger morra …

Hippie

Artiklar

Fråga: Hur böjs ordet hippie i plural? Kan det heta när hippies kommer på besök? …

Senjas språkskola gav ut bok om älsklingssvenska

Artiklar

Det är verkligen skönt att få höra finskspråkiga tala positivt om att få lära sig …