Kulturkontakt Nord, som är en del av Nordiska ministerrådet, har sitt säte i Helsingfors. Institutionen får i och med utnämningen en ny direktör. Per Voetmann har arbetat på chefsnivå inom det danska kulturministeriet sedan år 1995, senast som kontorschef vid avdelningen för beskydd av kulturegendom.

Det nuvarande Kulturkontakt Nord är resultatet av en fusionering av det tidigare Kulturkontakt Nord och Nordens institut i Finland. Sammanslagningen skedde vid årsskiftet den 1 januari 2012. Per Voetmann efterträder Gun Oker-Blom som direktör.

– Vi vill tacka Gun Oker-Blom för den insats hon gjort. En insats som bidragit till att lägga grunden för utvecklingen av den nya organisationen. Styrelsen vill samtidigt hälsa Per  Voetmann varmt välkommen som ny direktör för Kulturkontakt Nord. Det gäller nu att blicka framåt och se de nya möjligheterna organisationen har i egenskap av en stark nordisk kulturinstitution, säger Marianne Kruckow som är styrelseordförande för Kulturkontakt Nord.

Per Voetmann ser fram emot att inleda sitt nya arbete:

– Det finns en stark samhörighet med liknande värderingar i Norden. Det ser man då man befinner sig i internationella sammanhang. I mitt nya arbete har jag möjlighet att utveckla denna gemenskap i praktiken. Vi ska synliggöra detta och visa att vi i de nordiska länderna har något att säga varandra, säger Per Voetmann.