Fråga: Heter det Kyrkslättbor eller Kyrkslättsbor? Och hur är det med Pörtomskuta – där behövs väl inget extra s i sammansättningsfogen?

 

I ordet Kyrkslättsbor ska det finnas ett s eftersom förledet är ett sammansatt ord: Kyrk + slätt. Däremot behövs det inget s i Pörtomskuta, eftersom Pörtom inte är ett sammansatt ord.