Priset Årets översättning är instiftat av översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund. Priset delas ut årligen och gäller det senaste årets utgivning på allmänlitterära förlag. I samband med att priset för 2011 års bästa översättning delades ut i våras tog Språkbruks redaktion kontakt med Djordje Zarkovic, ordförande i översättarsektionen för att ta reda på om även översättningar som är gjorda utanför Sverige kan nomineras. Det visade sig att författarförbundet underförstått hade avsett att endast belöna böcker som utkommit i Sverige. Men Zarkovic lovade ta upp saken i översättarsektionens styrelse, för att diskutera om det är rätt och rimligt att priset inte gäller utanför Sverige och efter sitt möte i augusti beslutade styrelsen att även böcker från finländska förlag kan nomineras. Språkbruks redaktion gläds åt detta och är övertygad om att våra bästa finländska översättare har en god chans i konkurrensen om detta prestigefyllda pris. Även Sveriges Författarförbunds vidsynthet är att gratulera.

Årets översättning är ett pris med syfte att rikta ljuset mot översättandets konst och översättaren som konstutövare genom att lyfta fram en översättning som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Prissumman är på 75 000 svenska kronor.

I slutet av året är det möjligt att nominera böcker ur årets utgivning till priset. Bland de nominerade böckerna vaskas åtta–tio titlar fram av en sållningsgrupp bestående av översättarsektionens styrelse, och därefter skickas de utvalda titlarna till en jury, som består av fyra–sex erfarna översättare med olika språk- och ämneskombinationer. Juryn läser samtliga utvalda titlar mot original, alternativt lägger ut dem på lektörer och väljer därefter ut tre finalister. Av dessa väljs en vinnare.

Årets översättning delades första gången ut 2011 (för 2010 års bästa översättning) och gick då till Lena Heyman för hennes översättning av Roberto Bolaños 2666. Gun-Britt Sundström fick priset för Årets översättning 2011 för hennes översättning från engelska av Jane Austens Stolthet och fördom (Albert Bonniers Förlag, 2011).

Djordje Zarkovic, ordförande i översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund.
Djordje Zarkovic, ordförande i översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund.
Gun-Britt Sundström fick året översättarpris för översättningen av Jane Austens Stolthet och fördom.
Gun-Britt Sundström fick året översättarpris för översättningen av Jane Austens Stolthet och fördom.