Gå till innehållet

3/2007

Ordrar

Artiklar

Fråga: Jag håller på med ett manus för ett videoklipp om handel och blev mycket …

Uttalande från Nordiska språkmötet/Nordmålforum 2007 om namnvård och språkpolitik

Artiklar

Den 7-9 september samlades ett sjuttiotal nordiska språkvårdare, experter på namnjuridik och namnforskare till ett …

Nämnd, inte glömd

Artiklar

Marika Tandefelt

Ordföranden för Svenska språknämnden i Finland, Marika Tandefelt, har läst historiken över Svenska språknämnden i Sverige. Hon tycker boken borde vara obligatorisk kurslitteratur för alla som studerar svenska.

Ta del av eller delta?

Artiklar

Fråga: Jag uppfattar det som korrekt svenska att man deltar i en kurs eller tar …

Småbruk

Artiklar

Fråga: Min fråga gäller en översättning för ett museum. Det rör sig om en utställning …

Nordiskt språkmöte om namn

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Representanter för de olika språknämnderna och språkråden i de nordiska länderna samt namnforskare och experter på namnjuridik samlades i september i Uppsala till möte (Nordiska språkmötet/Nordmålforum). Tema för årets språkmöte var ”Namn, namnvård och språkpolitik i ett mångspråkigt Norden i dag”. På mötet diskuterades ortnamn och personnamn och de uppgifter nordisk namnvård står inför.

Snedstreck

Artiklar

Fråga: På finska har det av någon anledning blivit mycket vanligt med mellanslag före och …

Skriv ska i stället för skall

Artiklar

Statsrådets svenska språknämnd rekommenderar att de som översätter regeringspropositioner, förordningar och andra texter inom statsrådet …

Språk i Norden 2007

Aktuell litteratur

Tiina Pitkäjärvi

I årets nummer av Språk i Norden ligger fokus på mediespråk. Invånarna i Norden ägnar …

Uttalet av Murmansk

Artiklar

Fråga: Svenska Teatern sätter upp en pjäs om Mannerheim i höst, och nu undrar ensemblen …