Fråga: Vad betyder egentligen ordet särintresse? Jag har hittills trott att det betyder ungefär ’special­intresse’ eller ’hobby’ (hans särintressen är fiske och släktforskning), men min ordbok tar inte alls upp någon sådan betydelse.

Svar: Enligt ordböckerna är ett särintresse något som gynnar en begränsad grupp, i motsats till allmänintresse. Exempel: Debatten handlar om folkhälsa gentemot ekonomiska särintressen. Du är dock inte den enda som lägger in betydelsen ’specialintresse’, ’hobby’ i ordet. I den betydelsen används det till exempel genomgående som underrubrik i artiklarna i det finlandssvenska biografiska uppslagsverket Vem och Vad. Det är uppenbart att det är fråga om en rent finlandssvensk betydelse, inte en allmänsvensk.