I juni fick allmänheten tillgång till EU-institutionernas gemensamma termbank Iate (Inter-Active Terminology for Europe). Iate är en flerspråkig termbank som innehåller 8,7 miljoner termer på EU:s alla 23 officiella språk. Iate har skapats genom att EU:s institutioner och organ slagit samman sina termbanker till en enda termbank.

Iate är en interaktiv termbank: vilken översättare som helst vid en av EU:s institutioner kan komplettera eller uppdatera information i databasen.  För att säkra att alla inlagda termer ska hålla hög kvalitet startas ett valideringsförfarande genast när något nytt läggs till i termbanken. Terminologer vid de olika översättningsavdelningarna godkänner då de nya eller ändrade termposterna.

Termbanken har använts sedan 2005 av EU-översättare runtom i Europa. Redan från start stod det klart att många fler än EU-översättarna kunde ha nytta av Iate. Termbanken är nu tillgänglig för alla som arbetar med språk, t.ex. översättare, forskare och språkstuderande. Mer information om Iate hittar du här:

 

Iate: http://iate.europa.eu

Språk i EU: http://europa.eu/languages/