I somras genomförde Språkbruk en enkät som vi presenterar närmare i nästa nummer. I samband med enkäten lottade vi ut Stora finsk-svenska ordboken på cd-rom (värde cirka 90 euro).  Vinnaren har fått sitt pris per post. Vi gratulerar!