Fråga: Jag har en språkvårdsfråga om en sak som kan kännas uppenbar. Jag har tagit för vana att avsluta nästan alla mina brev med ett:

 ”Med vänlig hälsning,
Per Persson”

I dag frågade en finskspråkig kollega om man faktiskt brukar sätta kommatecken efter hälsningsfrasen på svenska. Jag har kollat i Svenska skrivregler och inte hittat någonting, men tycker mig ändå ha sett kommatecknet i rätt så många brev – offentliga som privata. Är det fel att sätta kommatecken efter hälsningen?

Svar: Skrivhandledningar om hur man skriver på kontor och företag har brevmallar av olika slag. I de två handledningar vi har kontrollerat sätts inte kommatecken ut efter hälsningsfrasen när denna och namnet skrivs på varsin rad, vilket ju är brukligt i dessa sammanhang:

Med vänlig hälsning
Per Persson

Om hälsningsfrasen och namnet skrivs på samma rad, är det mer naturligt att sätta ut ett kommatecken för att särskilja de olika fraserna från varandra (”Med vänliga hälsningar, Anna Andersson”).