Gå till innehållet

3/1995

In memoriam – Helena Solstrand-Pipping

Artiklar

Mikael Reuter

Lektorn i svenska vid Helsingfors universitet, fil.lic. Helena Solstrand-Pipping avled i mars 1995 bruten av …

En språkexperts vardag

Artiklar

Barbro Ehrenberg-Sundin

  – Hur får vi bättre kvalitet i regeringskansliets texter? – Jag ser här i …

In memoriam – Bertil Molde

Artiklar

Mikael Reuter

Förre chefen för Svenska språknämndens sekretariat, professor Bertil Molde, avled i augusti i år. Han …

Lagspråk i förändring

Artiklar

Sten Palmgren

Det är nödvändigt att fundera på hur svenskan som lagspråk skall se ut i vårt land. Låter vi lagspråket förfalla, bäddar vi samtidigt för att det används allt mindre också av oss själva – något att besinna också i ett EU-perspektiv, menar artikelförfattaren. Det svenska lagspråkets utveckling i Finland togs upp av lagstiftningsrådet Sten Palmgren på Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag på Hanaholmen i våras i ett föredrag som återges nedan.

Korta språkfrågor

Artiklar

miestyövuosi = årsverke omalääkäri = husläkare syömishäiriö = ätstörning työterveyshuolto = företagshälsovård yhdyskuntakaavoitus = samhällsplanering …

Slang, pragmatik och Agricola i Folkmålsstudier 35

Aktuell litteratur

I det senaste numret av Folkmålsstudier, skriftserien som ges ut av Föreningen för nordisk filologi, …

Matlagningstermer på svenska

Aktuell litteratur

Boken Matlagningstermer  har sammanställts av de svenska provköken och tar upp 400 olika begrepp inom …

Varning för skede

Artiklar

Vissa ord kan bli alltför vanliga i finlandssvenska texter på grund av att man alltid …

Besparing eller inbesparing?

Artiklar

Orden besparing och inbesparing har alltmer närmat sig varandra i fråga om betydelsen. Tidigare var …

Munkjacka och träningsoverall

Artiklar

Vad ska man egentligen kalla den typ av jacka som vi i vardaglig finlandssvenska kallar …