Förre chefen för Svenska språknämndens sekretariat, professor Bertil Molde, avled i augusti i år. Han var född 1919.

Genom sin verksamhet i Svenska språknämnden och sina böcker, språkspalter, radioprogram och ordböcker satte Bertil Molde under mer än ett kvarts sekel sin kraftiga prägel på den svenska språkvården. Hans syn på språket kännetecknades av vidsynthet och tolerans utan att förfalla till defaitism. Molde var en inspiratör för alla språkvårdare inte bara i Sverige utan i hela Norden.

Bertil Molde var en övertygad nordist. Han var initiativtagare till Nordiska språksekretariatet och dess förste ordförande under många år. Särskilt varmt kände han för Finland, och hans insatser för svenskan i Finland och finskan i Sverige var ovärderliga. Många översättare i Finland minns med tacksamhet hans aktiva medverkan vid en mångfald svensk-finska översättarseminarier på 1970- och 1980-talet. Det var också till stor del Moldes förtjänst att Sverigefinska språknämnden i Stockholm kunde inrättas 1975, och han verkade först som vice ordförande och sedan under en period som ordförande för nämnden.

För den svenska språkvården i Finland betydde samarbetet med Bertil Molde mycket. Han kände till och förstod den finlandssvenska språksituationen och var alltid villig att ge upplysningar och goda råd. Bl.a. granskade han ett första manuskript till den svenska uttalsordlista som forskningscentralen har gett ut, och kom med vägande synpunkter när arbetet på den stora finsk-svenska ordboken startade.

År 1984 hedrades Bertil Molde med kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden för sina ”mycket aktiva insatser i det finsk-svenska språkvårdssamarbetet”.

Bertil Molde hade en lång erfarenhet som ordboksredaktör. Han arbetade en tid på Svenska Akademiens ordboksredaktion, och var sedan huvudredaktör för Illustrerad svensk ordbok som, trots att det snart gått trettio år sedan den senaste upplagan kom ut, fortfarande är oumbärlig för seriösa svenska ordbrukare. Också hans dansk-svenska ordbok från 1958 är fortfarande, i en ny upplaga, standardverket på området. För Göran Karlssons Stora svensk-finska ordboken granskade han svenska uppslagsord och fraser.

Sin största insats gjorde Bertil Molde i varje fall som chef för Svenska språknämndens sekretariat 1961–1985. Det var han som byggde upp Svenska språknämnden (tidigare Nämnden för svensk språkvård) till det som den är i dag, och det var han som startade tidskriften Språkvård, som har många läsare även i Finland. Han var också en pionjär när det gällde att få myndigheterna att skriva ett klart och begripligt språk, inte minst som huvudförfattare till det banbrytande häftet PM om språket i lagar och andra författningar (1967).

Svenska folket lärde känna Bertil Molde och hans syn på språket genom talrika radioprogram och språkspalten i Svenska Dagbladet, där han framför allt försökte förklara språkets väsen och försvara den naturliga språkutvecklingen, utan att för den skull sticka under stol med att det också finns språkdrag som måste betraktas som regelrätta fel. De viktigaste av sina språkspalter har  han samlat i boken Svenska i dag från 1992.