Orden besparing och inbesparing har alltmer närmat sig varandra i fråga om betydelsen. Tidigare var besparingar det som man hade på banken, men i modern svenska används ordet mest i betydelsen

’inskränkning av utgifter’. Den betydelsen har också ordet inbesparing, som i dag håller på att bli ovanligt i svenskan. En kontroll i de rikssvenska databaser med tidningstext och andra typer av text som språkbyrån har tillgång till visar att  besparing mer eller mindre har konkurrerat ut inbesparing. Det kan därför vara skäl att använda just ordet besparing, speciellt i texter som skrivs för rikssvenska läsare.