Gå till innehållet

2/2016

Humorn är grunden, dialekten skatten för KAJ

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Även om den österbottniska humorgruppen KAJ inte är ett Greenpeace för dialekter har de dialekten att tacka för sina två största hitlåtar. – Det är en skatt att ha ord i låtarna som ingen annan använder, det gör det mycket roligare, säger Jakob Norrgård.

kaj-1

Några ord och begrepp inom företagshälsovård

Artiklar

Margareta Gustafsson

Arbetshälsoläkare, företagshälsovårdsläkare eller företagsläkare? Inom företagshälsovården finns flera begrepp som inte är självklara. Margareta Gustafsson reder ut en del av dem.

Förvaltningshistorisk ordbok på webben

Aktuell litteratur

Nina Martola

Våren 2016 publicerade Svenska litteratursällskapet i Finland Förvaltningshistorisk ordbok på sin webbplats.

Svaga resultat men positiva elever, visar språkundersökningar

Artiklar

Bianca Holmberg

En av tre lärare som undervisar i romani beskriver sina språkkunskaper som dåliga eller nöjaktiga, …

Nyanser och noggrannhet – att välja rätt skiljetecken

Artiklar

Alva Dahl

Vi kan signalera väldigt olika saker beroende på vilka skiljetecken vi använder, för i all sin enkelhet har skiljetecknen stor uttryckskraft.

Förtära eller käka? Vanliga ordfel bland andraspråksinlärare av svenska

Artiklar

Urban Östberg

Att välja rätt ord och konstruktion kan vara svårt för den som lär sig svenska som andraspråk. Reflexiva verb och fasta verbfraser är också knepiga.

Pirkko Nuolijärvi älskar både sitt eget och andras språk

Artiklar

Bianca Holmberg

Mycket har förändrats under direktör Pirkko Nuolijärvis tid på Språkinstitutet, men sakkunniga lexikografer och språkvårdare behövs lika mycket som förr.

Begripligt språk lockar till läsning

Artiklar

Susanna Elenius

Alla ska förstå all information – åtminstone det som gäller dem själva. Det var det genomgående budskapet under Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag 2016.

En dansk begreppsordbok

Aktuell litteratur

Nina Martola

Den Danske Begrebsordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2015, 1 397 sidor.

Kär cykel har många namn

Artiklar

Peter Slotte

Sedan den tiden har under min uppväxt velocipeden varit min käraste vän, och knappast har vårsolen hunnit smälta de sista drifvorna, förr än jag skyndat ut på vägar och stigar med min velociped. Den mognare ålder, jag nu uppnått, har ingalunda slappat mitt intresse för hjulsporten; jag är i dag lika hängifven densamma som jag var det under min uppväxt, måhända ändå mer. Adolf Östberg, Den moderna velocipeden och dess ryttare. Illustr. handbok för hjulsportens utöfvare. Stockholm 1894.