När namnlagen revideras ska barn i framtiden kunna få båda sina föräldrars efternamn om föräldrarna har olika namn, enligt Justitieministeriets bedömningspromemoria om behovet av att revidera namnlagen. Andra förändringar som föreslås är att båda parter i ett äktenskap ska kunna ta dubbelnamn och att ordningen på namnen ska vara fri. Till exempel ska den ena kunna heta Strömberg–Ek och den andra Ek–Strömberg om makarna så vill.

Det ska också bli lättare att byta efternamn. I framtiden ska man inte vara tvungen att motivera varför man vill byta efternamn. Ytterligare ett förslag är att efternamn som har fler än ett visst antal bärare inte längre ska vara skyddade utan kunna tas av vem som helst.

Justitieministeriet har begärt utlåtanden om bedömningspromemorian av cirka 40 instanser, bland annat av Institutet för de inhemska språken. Enligt planen ska förslaget till reviderad namnlag ges till riksdagen under nästa år och den reviderade namnlagen ska träda i kraft i början av 2018. Den nuvarande namnlagen är från 1986.