Gå till innehållet

2/2016

Begripligt språk lockar till läsning

Artiklar

Susanna Elenius

Alla ska förstå all information – åtminstone det som gäller dem själva. Det var det genomgående budskapet under Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag 2016.

En dansk begreppsordbok

Aktuell litteratur

Nina Martola

Den Danske Begrebsordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2015, 1 397 sidor.

Kär cykel har många namn

Artiklar

Peter Slotte

Sedan den tiden har under min uppväxt velocipeden varit min käraste vän, och knappast har vårsolen hunnit smälta de sista drifvorna, förr än jag skyndat ut på vägar och stigar med min velociped. Den mognare ålder, jag nu uppnått, har ingalunda slappat mitt intresse för hjulsporten; jag är i dag lika hängifven densamma som jag var det under min uppväxt, måhända ändå mer. Adolf Östberg, Den moderna velocipeden och dess ryttare. Illustr. handbok för hjulsportens utöfvare. Stockholm 1894.

Dövsamhället är en värld för sig

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Janne Kankkonen har aldrig beklagat att han är döv, men eftersom rättigheten till ett modersmål är viktig arbetar han för att det finlandssvenska teckenspråket ska överleva.

Kurragömma

Artiklar

Henrik Hu

Siffrorna gömmer sig kvickt för varandra. Nollan får leta, han syns så fatalt. Några är bättre …

Barn ska kunna få två efternamn

Artiklar

När namnlagen revideras ska barn i framtiden kunna få båda sina föräldrars efternamn om föräldrarna …

Den nya läroplanen betonar multilitteracitet

Artiklar

Gun Oker-Blom

Digital kompetens och förmåga att läsa och tolka olika slags texter (multilitteracitet) är viktiga komponenter i den nya läroplanen i svenska och litteratur.

Kalejdoskopiskt perspektiv på den svenska språkplaneringen i Finland

Aktuell litteratur

Dick Harrison

Jennica Thylin-Klaus: Särdrag, stavning, självbild: En idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860–1920. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 2015, 380 sidor.

Jag trivs som grisen i träckpöln

Artiklar

Monica Äikäs

På sistone har jag ägnat mig åt att gå igenom gamla postkort, brev, inbjudningar och annat som sparats i släkten. Största delen av materialet härrör från Borgåtrakten och har kommit till under 1900-talets förra hälft.

Språkrådsdagen handlade om flerspråkighet, kinesiska och pidginspråk

Artiklar

Bianca Holmberg

Språkrådet i Sveriges årliga språkrådsdag hade i år temat Språk som möts. Konferencieren Karin Milles …