Gå till innehållet

2/2016

Dövsamhället är en värld för sig

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Janne Kankkonen har aldrig beklagat att han är döv, men eftersom rättigheten till ett modersmål är viktig arbetar han för att det finlandssvenska teckenspråket ska överleva.

Kurragömma

Artiklar

Henrik Hu

Siffrorna gömmer sig kvickt för varandra. Nollan får leta, han syns så fatalt. Några är bättre …

Barn ska kunna få två efternamn

Artiklar

När namnlagen revideras ska barn i framtiden kunna få båda sina föräldrars efternamn om föräldrarna …

Den nya läroplanen betonar multilitteracitet

Artiklar

Gun Oker-Blom

Digital kompetens och förmåga att läsa och tolka olika slags texter (multilitteracitet) är viktiga komponenter i den nya läroplanen i svenska och litteratur.

Kalejdoskopiskt perspektiv på den svenska språkplaneringen i Finland

Aktuell litteratur

Dick Harrison

Jennica Thylin-Klaus: Särdrag, stavning, självbild: En idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860–1920. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 2015, 380 sidor.

Jag trivs som grisen i träckpöln

Artiklar

Monica Äikäs

På sistone har jag ägnat mig åt att gå igenom gamla postkort, brev, inbjudningar och annat som sparats i släkten. Största delen av materialet härrör från Borgåtrakten och har kommit till under 1900-talets förra hälft.

Språkrådsdagen handlade om flerspråkighet, kinesiska och pidginspråk

Artiklar

Bianca Holmberg

Språkrådet i Sveriges årliga språkrådsdag hade i år temat Språk som möts. Konferencieren Karin Milles …

Tillbaka till lägerelden

Ledare

Pia Westerberg

I dagens andfådda medieklimat ska allt ut snabbt, och många tror att den som är ute först med en nyhet ”vinner”. Då är det lätt att så småningom börja uppleva världen som historielös och rotlös, man upplever att nuet är det enda som räknas.

Modersmålet är viktigt, flerspråkighet en rikedom

Artiklar

Sina Tezel, Therese Lindström Tiedemann

Språket ger oss en identitet och en vi-känsla som ibland föds ur rädsla för språkförlust. Men Therese Lindström Tiedemann och Sina Tezel vill visa att flerspråkighet är berikande.

Som en gammal Peugeot

Krönikan

Jan-Erik Andelin

Som barn gick jag från stuga till stuga i skepparbyn och lyssnade på de äldre, Elsa, Erik, Konni, Evert och Nanny, vars familjer levde på att segla sand mellan byn och Helsingfors.