Gå till innehållet

2/2001

Om dialekt och riksspråk i den svenskösterbottniska skolan

Artiklar

Sandra Forsman

Ska dialekttalande elever tvingas att tala riksspråk i skolan? I alla situationer i skolan? Filosofie magister Sandra Forsman presenterar sina tanker om dialektanvändning i skolan, som hon bland annat baserar på sin pro gradu-avhandling och sin egen skoltid i Petalax. Sandra Forsman är modersmålslärare, men arbetar för tillfället på svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken.

Folkhälsoord i finlandssvenskt perspektiv

Artiklar

Margareta Gustafsson

Ett nytt lexikon med folkhälsovetenskaplig inriktning har kommit ut. Margareta Gustafsson, translator på riksdagen, kom­men­terar lexikonet och diskuterar enskilda uppslagsord ur ett finlandssvenskt perspektiv.

Påsktraditioner

Artiklar

Fråga: Vad säger små svenskspråkiga påskhäxor när finskspråkiga säger ”Virvon varvon …” när de går …

En lärobok för alla

Artiklar

Monica Reichenberg

Många elever har svårt att tillgodogöra sig innehållet i läro­böckerna. Detta beror bland annat på att dagens skolböcker är för informationstäta och på att orsakssammanhang ofta ute­lämnas i texterna. Dessutom verkar också en berättande och personlig text vara lättare att förstå än en text som bara radar upp viktiga fakta. Monica Reichenberg vid Göteborgs universitet presenterar här en del av resultaten i sin avhandling om språket i läroböcker.

När Y-signum blev FO-nummer, eller Stora slaget om Y

Artiklar

Mikael Reuter

Riksdagen godkände i våras den nya företags- och organisationsdatalagen, och den trädde i kraft den …

Semikolon och kolon

Artiklar

Fråga: Är det egentligen någon skillnad mellan semikolon och kolon? Svar: Det är vanligt att …

Digital-tv

Artiklar

Fråga: Ska det heta digital-tv eller digi-tv på svenska? Svar: Det heter digital-tv på svenska. …

Blickstilla

Artiklar

Fråga: Heter det att man står blickstilla eller blixtstilla när man står absolut orörlig? Svar: …

Språkliga problem i översatta läromedel

Artiklar

Monica Äikäs

På Svenska språkbyrån har vi sedan ett par år tillbaka språk­granskat skolböcker som ska användas i finlandssvenska skolor. De är mycket ofta översatta från finskan. Fil.mag. Monica Äikäs, en av dem som har arbetat med denna språkgranskning, skriver om språkliga problem i läromedlen.

Att känna sig finlandssvensk men inte kunna uttrycka sig på svenska

Artiklar

Katarina von Numers

Hur kan skolan stärka elevernas kunskaper i svenska, undrar filosofie magister Katarina von Numers, modersmålslärare i Mattlidens gymnasium. Artikeln är en omarbetning av en artikel som publicerats i Svenska modersmålslärarföreningen i Finlands tidning Arena.