Fråga: Är det egentligen någon skillnad mellan semikolon och kolon?

Svar: Det är vanligt att semikolon används i stället för kolon. Men det finns en skillnad mellan dessa två skiljetecken. Kolon används före citat, replik, fråga eller utrop eller liknande, när en anföringsfras står före (Jag upprepar det jag tidigare sagt: Detta kan inte styrelsen ställas till svars för!). Det ska då vara stor bokstav efter kolon. Kolon används även före uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och sammanfattningar. Då mot­svarar tecknet uttryck som ”nämligen”, ”till exempel” eller ”såsom”, och normalt har man liten bokstav efter kolon (Det stod klart för honom: dörren hade brutits upp och allt var stulet.). Kolon används även i vissa siffer­uttryck och inuti ett fåtal förkortningar samt före alla typer av ändelser som läggs till siffra, bok­stav, förkortningar av typen avbrytning eller initialord som utläses bokstav för bokstav (För 4:e gången satte hon sig ner framför tv:n.).

Man kan använda semikolon när man tycker att punkt är för starkt avskiljande och komma för svagt. Det används då mellan (huvud)satser som har ett nära samband med varandra (Veckan före julhelgen var hektisk; det fanns tusen saker som måste förberedas inför julaftonen.). Man kan dock inte använda semikolon i stället för kolon före uppräkningar, exemplifieringar, förklaring­ar och liknande. Däremot kan man vid uppräkning­ar använda semikolon för att avskilja grupper från varandra, eller för att (som i ordböcker) skilja vitt skilda betydelser åt (Du ska ta med följande: smörgåsar och saft; skridskor och skidutrustning; sovsäck, handduk och toalettartiklar.).