Fråga: Ska det heta digital-tv eller digi-tv på svenska?

Svar: Det heter digital-tv på svenska. I finskan har den kortare nybildningen digi-tv och andra sammansättningar med digi- slagit igenom. Den finlandssvenska språkvården avråder emellertid från förleden ”digi” eftersom den inte förekommer i svenskan, och eftersom inget i dagens läge tyder på att något sådant ord är på väg att ersätta ordet digital i svenskan. Det visar nyord som digitalpengar, digitalkamera, digitalinspelning, digitalisering osv. Digi- som förled förekommer förutom i finskan främst i varumärken på engelska. På norska och danska säger man också digital.