Fråga: Vad säger små svenskspråkiga påskhäxor när finskspråkiga säger ”Virvon varvon …” när de går från dörr till dörr i hopp om att få påskgodis?

Svar: Det finns inte någon svensk motsvarighet till ”virvon varvon …”. Det är en finsk tradition som aldrig förekommit på svenska vare sig i Finland eller i Sverige. Det finns inte heller något svenskt ord för ”virpominen” eller ”virpomisloru”.­ En svenskspråkig liten häxa nöjer sig med att säga Glad påsk när hon sträcker fram sin kopparpanna.

Påskhäxtraditionen, dvs. att små flickor klär ut sig till gamla gummor, är en tradition som kommit till Finland från Sverige. I Finland är seden tidigast belagd i Jakobstad och Vasa där påskhäxor gick omkring redan på 1910- och 20-talet. I svenskspråkiga trakter i Finland går påskhäxorna på påskaftonen liksom man gör i Sverige, men finska häxor går redan på palmsöndagen. I Sverige kallas påskhäxorna vanligen för påskkärring­ar.