Fråga: Heter det att man står blickstilla eller blixtstilla när man står absolut orörlig?

Svar: Det är mycket möjligt att det är fråga om ett hörfel när många använder det felaktiga uttrycket att stå blixtstilla istället för det korrekta blickstilla.­ En påverkningsmöjlighet ligger i att det finns så många ord med förleden blixt- (t.ex. blixthalka, blixtsnabb). Det korrekta uttrycket betyder ”alldeles stilla; klar som en spegel” och det rör sig om en gammal och praktiskt taget försvunnen betydelse hos blick, nämligen ”snabbt glänsande sken; stråle av reflekterat ljus”. Det är inte osannolikt, skriver Bertil Molde i sin bok Svenska i dag (1992), att uttrycket är lånat från danskan (blikstille).