Gå till innehållet

2/1995

Reality Bites?

Artiklar

Bengt Ahlfors

Författaren och regissören Bengt Ahlfors tar i sitt bidrag upp filmtitlar i biografannonser. Han frågar sig bl.a. varför så många filmer saknar ett svenskt namn och pekar på en rad inkonsekvenser i fråga om namnen.

Vad är ortnamnsarkivet?

Artiklar

Gunilla Harling-Kranck

Ortnamnssamlingarna vid Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv presenteras här av Gunilla Harling-Kranck, som är första arkivarie vid folkkultursarkivets språkarkiv.

I korthet

Artiklar

Asukasyhdistys = boendeföring Kierrätys = återvinning Matkailuauto = Husbil Pysäköintikiekko = Parkeringsskiva, p-skiva Tarranauha = …

Namnnämnden förordar blott, den ej besluter

Artiklar

Marianne Blomqvist

Justitieministeriets nämnd för namnärenden består av olika experter som ger råd i namnfrågor. Många som vill byta namn kommer via länsstyrelserna indirekt i kontakt med nämnden. Biträdande professor Marianne Blomqvist är nämndens enda svenska medlem. Hon presenterar i sin artikel nämndens verksamhet och tar upp många exempel på namn som nämnden under sin tioåriga verksamhet har förordat eller inte förordat.

Kan datorn språkgranska?

Artiklar

Mikael Reuter

Svenska språkbyrån har under vintern och våren utarbetat listor över ett tusental finlandismer för den finlandssvenska versionen av språkverktyget Textkontroll, som utvecklats av Göteborgsföretaget Wordwork och anpassats till finlandssvenska förhållanden i samarbete med Esboföretaget Trantex. Arbetet har inneburit en hel del utmaningar, eftersom det har gällt att kombinera språkliga regler med datorns sätt att tänka. Utvecklingsarbetet och programmet presenteras här i korthet av Mikael Reuter.

Jämlikhet och jämställdhet

Artiklar

Det tycks vara lätt att blanda ihop orden jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär t.ex. jämlikhet …

Suomi-ruotsi opiskelusanakirja – en pigg nykomling

Aktuell litteratur

Ingegerd Nyström

I serien Opiskelusanakirja har WSOY nyligen kommit ut med en helt ny finsk-svensk ordbok. Boken …

Genitiv av ortnamn

Artiklar

Vanligtvis får ortnamn ett s på slutet då de står tillsammans med ett annat ord, …

Hugo Bergroth-priset 1995

Artiklar

Den 18 maj ordnade Hugo Bergroth-sällskapet och Hanaholmens kulturcentrum sin tredje språkvårdsdag. I samband med …

På eller i Brändö?

Artiklar

Det är inte alltid lätt att veta vilken preposition som är den rätta tillsammans med …