Det är inte alltid lätt att veta vilken preposition som är den rätta tillsammans med ett ortnamn, särskilt om en kommun har samma namn som en viss ö. När det gäller kommuner är prepositionen vanligen i, t.ex. i Korpo, i Nagu, i Houtskär, i Kumlinge, i Kimito och i Brändö. Men om det finns en ö som bär samma namn som kommunen, som t.ex. i fråga om Brändö, kan man använda prepositionen på när man avser själva ön.

Brändö finns inte bara på Åland, utan också som stadsdel både i Helsingfors och Vasa. Av gammal tradition säger man i Helsingfors att man bor på Brändö, medan vasaborna vanligen talar om att de bor i Brändö. I Helsingfors uppfattas Brändö, liksom Drumsö (jfr på Drumsö), fortfarande mer som en ö än en stadsdel, men i Vasa tycks det vara tvärtom.

I fråga om öriken rekommenderar vi prepositionen . Det heter alltså på Åland, på Island, på Färöarna, på Malta och på Kuba.