Gå till innehållet

1999

År 2000

Artiklar

Fråga: Är det år 2000 eller år 2001 som inleder det nya århundradet och årtusendet? …

Social kompetens

Artiklar

Fråga: Vad betyder social kompetens?

Tillfälliga jobb

Artiklar

Fråga: Hur skall jag översätta pätkätyö? Svar: Det finns flera alternativ: korttidsjobb,  kortjobb, korttidsanställning, korta …

Nya och gamla rekord

Artiklar

Fråga: Tidningar och TV meddelar då och då att ett företag ”slår nya rekord”. I …

Finlandssvenskan i tusen år

Artiklar

Marika Tandefelt

Inför tusenårsskiftet kan det vara intressant att se på finlands­svenskans uppkomst och utveckling fram till nu. Professor Marika Tandefelt ger här en historisk tillbakablick på finlandssvenskan genom tiderna. Artikeln är uppdelad i två delar och den avslutande delen publiceras i nästa nummer av Språkbruk.

Deprimerande lättsinne

Artiklar

Matti Similä

Svenskan i Finland löper risk att reduceras till ett språk för intimsfären, där de svenska begreppen saknas för komplexa företeelser i offentliga sammanhang. Skolans ansvar som förmedlare av ett fullödigt språk diskuteras här med speciell tyngdpunkt på svenskan i Helsingfors. Matti Similä är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. En del av artikeln har tidigare publicerats som en insändare i Hufvudstadsbladet den 25 mars 1998.

Slippa ut

Artiklar

Fråga:  Jag har i Bibeln stött på en mening som lyder: ”Då skall ni slippa …

”Kva tu ha blivi spansk!”?

Artiklar

Åsa Mitts

Åsa Mitts, förste arkivarie vid Svenska litteratursällskapets språkarkiv, skriver här om de skiftande attityderna till dialekt i Svenskfinland under olika tidsperioder. Artikeln är en omarbetad version av ett föredrag som skribenten höll på Österbottens museum 17.4.1999.

Sammansättnigar med icke-

Artiklar

Fråga: Om jag vill uttrycka motsatsen till ett ord genom att lägga till icke- först, …

Som på beställning

Artiklar

Marika Tandefelt

Ser man tillbaka på den kunskap om finsksvensk tvåspråkighet som sammantaget har producerats i Finland …