Fråga: Jag har lärt mig att man inte ska skriva efter att, utan efter det att, , t.ex. ”Efter det att frågan hade diskuterats på flera möten, röstade nämnden äntligen om saken”. Nu ser jag att många i alla fall skriver efter att. Vilken form rekommenderas?

Svar: Det är helt riktigt att konjunktionen efter att har bedömts som vardaglig, förmodligen för att den tidigare har använts framför allt i talspråk. Många minns säkert därför att de fått lära sig i skolan att skriva efter det att, eller helt ersätta uttrycket och skriva sedan i stället. Skriftspråket närmar sig emellertid talspråket allt mer, och numera kan man välja fritt mellan efter det att och efter att.