Gå till innehållet

1/2014

Många fördelar med tvåspråkiga skolor

Artiklar

Pia Westerberg

I december presenterades den senaste Magmarapporten, Marketta Sundmans Tvåspråkiga skolor? En analys av fördelar och risker med införandet av skolor med svenska och finska som undervisningsspråk.

Språk och spädbarnsdödlighet

Artiklar

En färsk studie baserad på omfattande finländska befolkningsregisterdata visar att spädbarnsdödligheten – d.v.s. dödligheten under …

Kan maskiner lära sig?

Artiklar

Robin Eriksson

Artificiell intelligens har redan länge varit datavetenskapens heliga Graal – och en väsentlig indikator på …

Avhandling om hur elever kommunicerar på nätet

Artiklar

Dan Åkerlund disputerade i pedagogik i januari vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Dan Åkerlunds avhandling …

Inte bara skam utan även stolthet

Aktuell litteratur

Barbro Wiik

Helena Palmén: Identitet i samspråk. Kodväxling till standardvarietet som risk och resurs i östnyländska samtal på dialekt. Nordica. Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet 2014. 233 sidor.

Norrmän är mindre toleranta än vi tror

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Øystein A. Vangsnes: Språklek toleranse i Noreg – Norge, för faen! Det Norske Samlaget, 2013. 102 sidor.

Urbana namn

Aktuell litteratur

Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson.  Institutet för de inhemska språken – Skrifter 7; NORNA-rapporter 90. 2013.

På väg mot ett nytt modersmålsprov

Artiklar

Anna Maria Gustafsson

Modersmålsprovet i studentexamen står åter inför en stor reform. Det finns ännu ingen fastställd och slutgiltig vision av hur det nya modersmålsprovet kommer att se ut, men arbetet på provet har redan pågått länge i Studentexamensnämndens utvecklingsgrupp för ämnet. Utvecklingsarbetet sker parallellt på finska och svenska.

Sydsamiskans väg tillbaka

Artiklar

Forskningsprojektet om sydsamiskan i Sverige, förlagt till Hugo Valentin-centrum och nyligen slutrapporterat till forskningsfinansiären Riksbankens …

Språkfrågor

Artiklar

Monica Äikäs

Ministerier Fråga: Ska namn på ministerier skrivas med stor eller liten bokstav? Namn på centrala …