Sveriges Radios Romanpris(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 2014 tilldelades Kjell Westö för romanen Hägring 38. Juryns motivering var: ”För att han med ett exakt språk för oss in i Helsingforsmiljöer, där komplexa karaktärer levandegör en mörk del av vår historia med paralleller in i vår samtid.” Kjell Westö har nominerats till, och vunnit, ett antal av de stora litteraturprisen i Norden och Hägring 38 har även nominerats till Augustpriset, Finlandiapriset och Nordiska Rådets Litteraturpris.

I Språkbruk 1/2005 skriver Kjell Westö bl.a. om litteraturens roll för språket i den mycket läsvärda artikeln ”Vi måste vara egensinniga, bråkiga och öppna!”(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).  Här några citat ur artikeln:

”Liksom de andra konstarterna skall litteraturen helst vara så fri som möjligt för att resultaten skall bli bra. Spänn litteraturen framför vilken rigid ideologi eller vilken politisk kamp som helst, och det är möjligt att resultaten blir ändamålsenliga och användbara för stunden. Men hållbar konst blir det inte, och lika sällan blir det konst som främjar den universella förståelse mellan människor som vi aldrig uppnår men som jag anser att vi skall fortsätta drömma om, och som den vackraste och mest hållbara konsten ofta har en vision om.”

”Det är bara genom tillräckligt många särarter och till och med avarter man skapar en stark och levande språkmiljö. Genom att bli ängsliga och självbegränsande vinner vi finlandssvenskar ingenting.”