Gå till innehållet

1/2006

Varför pluggar Angela från Tyskland svenska i Jyväskylä?

Artiklar

Åsa Nordqvist Palviainen

Åsa Nordqvist Palviainen blev överraskad över hur stort intresset för att läsa svenska var bland internationella utbytesstudenter vid Jyväskylä universitet. Hon bestämde sig för att ta reda på vilka motiven var för att läsa svenska, vad studenterna visste om språket och vad de kände till om språksituationen i Finland.

Aula

Artiklar

Fråga: Jag har förstått att finskans ”aula” ofta kan översättas med entréhall. Men vilket ord …

Informationsbroschyrer i förändring

Artiklar

Jannika Lassus

Folkpensionsanstalten har satsat på att göra mer läsarvänliga förmånsbroschyrer. Jannika Lassus berättar hur man gått tillväga.

Webbjakt

Artiklar

Fråga: Jag undrar om det finns ett svenskt ord för WebQuest. Det här ordet känns …

Snösläde

Artiklar

Fråga: Jag jobbar på ett företag som säljer fastighetsservice. För det mesta används finska ord …

Månadernas och veckodagarnas namn i kortform

Artiklar

Fråga: Hur ska vi förkorta månadernas och veckodagarnas namn? Svar: Normalt är det bara de …

Vad står det i lagen?

Artiklar

Fråga: Celia-biblioteket ska börja bränna sina nya digitala talböcker på cd-rom-skivor. På etiketten ska det …

Å andra sidan

Artiklar

Fråga: Går det att använda uttrycket å andra sidan utan att man tidigare i texten …

Få, färre, färst

Artiklar

Fråga: Det sägs att man i Sverige nu kan böja ordet få på följande sätt: …

Varsågod

Artiklar

Fråga: Jag har en språkfråga som jag funderat på ett tag nu: varsågod kontra var …