Fråga: Jag undrar om ni kan hjälpa mig med hur man böjer ordet tangram?

Svar: Tangram är neutrum och följer samma böjningsmönster som program, diagram, kilogram och andra liknande: ett tangram, tangrammet, flera tangram, tangrammen. Ordet förekommer ofta i sammansättningar och skrivs då utan bindestreck: tangrampussel, tangramspel, tangramfigurer, tangramentusiast.

Ett tangram är ett mycket gammalt geo­metriskt pussel med rötter i Kina. Det består av sju brickor: en kvadrat, en parallellogram och fem trianglar av olika storlek. Genom att kombinera brickorna på olika sätt kan man bygga både enkla figurer och mycket komplicerade geo­metriska former eller människo- och djurgestalter och vardagliga föremål. Tangram används i dag ofta i matematikundervisningen för att stimulera eleverna till geometriskt tänkande och utveckla deras sinne för proportioner och symmetri.