Fråga: Jag undrar om det finns ett svenskt ord för WebQuest. Det här ordet känns mycket obekvämt att använda i svenska sammanhang.

Svar: Frågan har fått gå vidare till Svenska språknämnden som föreslår webbjakt som svensk motsvarighet till det engelskpåverkade ”webbquest”. Vi understöder Språknämndens rekommendation och hoppas på en spridning.

Här följer Richard Domeijs utredning:

”Det engelska ordet ”webbquest” förekommer mycket riktigt i svenska texter med böjningsmönstret en webbquest, flera webbquestar. Jag har tyvärr inte lyckats hitta några andra alternativ.

Ordet ”quest” står för ett (ofta intensivt och dramatiskt) sökande efter (eller en jakt på) något, t.ex. guld eller svaret på en fråga. I Internetbaserade datorspel av rollspelskaraktär kan spelarna få i uppdrag att utföra olika ”quests”. Svenska spelare talar om ”den här questen” och kan tycka att ”det är roligare att questa än att slåss”.

Inslagen av problemlösande samarbete och lustfyllt lärande i de amerikanska datorspelens ”quests” har inspirerat nytänkande pedagoger att utforma egna ”quests” (på svenska ”questar”) för rent pedagogiska ändamål. En webbquest kan sägas vara ett grupparbete i webbmiljö där deltagarna får i uppgift att undersöka ett ämne ur olika perspektiv utifrån en viss roll. På webbsidorna ges beskrivningar och tips som stöd för att lösa och utvärdera uppgiften. Den information som behövs för uppgiften hämtas huvudsakligen från andra webbsidor.

Att uttryck som ”questen” och ”att questa” förekommer i unga datorspelares jargong är en sak. Mer problematiskt är att lärare och andra tar efter så att uttrycken etableras i svenska utbildningsinstitutioners skriftspråk. Ordet ”(webb)quest” är olyckligt i svenskan, både vad gäller stavning och begriplighet. Samtidigt är det svårt att avråda helt så länge inga andra alternativ förekommer. Vi föreslår ordet ”webbjakt” och hoppas att personer med inflytande över språkbruket hörsammar vår rekommendation.”