Fråga: Jag har förstått att finskans ”aula” ofta kan översättas med entréhall. Men vilket ord ska man ta till på svenska när ”aula” används om ett större allmänt utrymme t.ex. på ett sjukhus som inte ligger på entréplanet utan i en högre våning?

Svar: På svenska betyder aula en större samlingssal eller festsal t.ex. i en skola. I finlandssvenskan används ordet dock ofta med den finska betydelsen, alltså om det som på svenska egentligen heter entréhall, ett stort öppet rum nära ingången. Vad ett öppet, allmänt utrymme som inte ligger i entrén utan högre upp i en byggnad ska kallas beror på vad rummet används för och i vilket slags byggnad det ligger. På en teater kan det vara fråga om en foajé, på ett hotell om en lobby, på ett pensionat om ett sällskapsrum, på ett sjukhus om ett väntrum. Men om rummet egentligen inte används till så mycket och inget av de ovanstående orden passar kan vi helt enkelt kalla det hall, kanske övre hall.