I november utökades Kielitoimiston sanakirja med flera hundra ord. Ordboken är den största och mest aktuella ordboken som finns över modern finska. En del av orden som lades till har relativt nyligen tagits i bruk i finskan och är med andra ord per definition ganska nya. Hit hör bland annat muutosneuvottelu, som betyder omställningsförhandling (tidigare samarbetsförhandling) och förr hette yhteistoimintaneuvottelu (yt-neuvottelu) på finska. Men andra ord verkar vid första anblicken inte nya. Varför kom till exempel mokkapala, som varit känt sedan 1970-talet, in i ordboken först nu? Frågan går till Minna Pyhälahti, som är huvudredaktör för Kielitoimiston sanakirja sedan juni 2022. Det visar sig att ord kan komma in i ordboken på olika vägar och av olika orsaker.

Varför kom  mokkapala in i ordboken först nu?

– Traditionella ordböcker som till exempel dialektordböckerna som ges ut vid Språkinstitutet har ett färdigt insamlat material som redaktörerna redigerar, men vi måste – eller får – samla in nytt material hela tiden. Det är ett heltidsjobb att hållas med i språkutvecklingen, säger Minna.

Sex personer jobbar med Kielitoimiston sanakirja: Fr.v. Leena Joki, Ilona Paajanen, Riina Klemettinen, Minna Haapanen, Minna Pyhälahti och Tarja Heinonen.
Sex personer jobbar med Kielitoimiston sanakirja: Fr.v. Leena Joki, Ilona Paajanen, Riina Klemettinen, Minna Haapanen, Minna Pyhälahti och Tarja Heinonen. Foto: Sonja Holopainen

Den främsta källan är medier, mest webbnyheter, dagstidningar och många olika tidskrifter. Materialet är så stort att det är omöjligt för redaktörerna att lusläsa allt, men de skummar igenom och noterar alla nya ord de lägger märke till.

Materialet är så stort att det är omöjligt för redaktörerna att lusläsa allt.

– I det läget vet vi ännu inte om ordet verkligen kommer att hamna i ordboken eller inte.

Kevennysmies hamnar inte i ordboken

Däremot hamnar alla ord med säkerhet i ett elektroniskt register där de sparas för eftervärlden. De allra intressantaste hamnar dessutom på en nyordstavla som står i kafferummet på Institutet för de inhemska språken och som har hunnit bli smått berömd.

– Journalister som kontaktar oss brukar vilja tala om tavlan och fota eller filma dem. När vi hade MTV3 här för att filma sin lättsamma slutkläm som de brukar ha som sista nyhet i nyhetssändningarna skrev vi upp ordet kevennysmies (ung. ’mannen som gör den lättsamma slutklämmen’) på tavlan. Vi visste redan då att ordet inte skulle komma in i ordboken. De flesta orden på tavlan hamnar aldrig i ordboken men de är intressanta under en viss tid, säger Minna.

På nyordstavlan hamnar ord som är aktuella under en viss tid.
På nyordstavlan hamnar ord som är aktuella under en viss tid. Foto: Bianca Ortiz Holmberg

Många av orden på tavlan är dagsländor som bara är aktuella under en viss tid. En del av dem väljs ut för spalten Kuukauden sana (Månadens ord) som publiceras på Språkinstitutets finska webbplats. För att ett ord verkligen ska få komma med i ordboken måste det uppfylla vissa kriterier: det ska vara etablerat, allmänt spritt och användas av olika ålders- och yrkesgrupper. Därför kan det för vissa kännas som om ett ord är ”gammalt” när det publiceras i ordboken.

Orden måste vara etablerade i allmänspråket i mer än någon månad innan de kommer med.

– Vissa ord kan ha använts i flera år inom en viss bransch men långt senare spritt sig till allmänspråket. De måste vara etablerade i allmänspråket i mer än någon månad innan de kommer med.

Mockarutorna lappade ett hål

Till viss del handlar det också om att helt enkelt lappa hål som finns i ordboken. Med 104 000 uppslagsord och en redaktion på sex personer, som dessutom har andra arbetsuppgifter förutom ordboksarbetet, är det omöjligt att täcka precis varje ord som är i allmänt bruk i dagens finska. Därför kom mockarutorna in i ordboken nu – det var ett ”hål” som nu blev lappat. Andra ord som kom med vid den senaste uppdateringen, även om de har varit i aktivt bruk ett tag, är till exempel huijarisyndrooma (bluffsyndrom), aluevaalit (välfärdsområdesval) och rallienglanti (vardaglig benämning för en knagglig engelska som fått sitt namn efter vissa rallyförares sätt att tala).

Ord som kom med vid den senaste uppdateringen är till exempel huijarisyndrooma, aluevaalit och rallienglanti.

Det finns andra ord som i sin tur kommer in ganska snabbt efter att de har börjat användas på finska. Det tidigare nämnda muutosneuvottelu (samarbetsförhandling) hör till den här kategorin. Det beror på att ordet byttes ut i lagtexten där det förr hette yhteistoimintaneuvottelu (yt-neuvottelu). Ord som förekommer i lagtext räknar ordboksredaktionen som relativt ”säkra” och därför kan de komma med i ordboken tidigare än ord som uppstått bland allmänheten.

Allmänspråk framför allt

Varje år, efter nyår, går ordboksredaktionen igenom de ord som lagts in i registret och avgör tillsammans vilka ord som ska in i ordboken och vem som ska skriva vilka artiklar. Ordboksredaktörerna har delvis olika specialområden. En av dem är till exempel specialiserad på medicinska termer och en annan på utbildningsterminologi.

Också de vanligaste orden ur vardagsspråket finns med, liksom de vanligaste dialektorden.

– Vi har starkt fokus på allmänspråk, eftersom vi i huvudsak finns till för folk som skriver i sitt jobb. Men också de vanligaste orden ur vardagsspråket finns med, liksom de vanligaste dialektorden och en del terminologi, säger Minna.

En av idéerna med att också ha med facktermer från olika specialområden är att hjälpa personer i deras vardag.

– Om man får recept eller anvisningar av läkaren eller om man behöver hjälp med att förstå bruksanvisningen till en smarttelefon ska man kunna hitta förklaringar till de ord man inte förstår i ordboken.

Noggrann kontroll

Varje ord och varje term är grundligt utredd. Google är en bra källa när ordboksredaktörerna ska kontrollera om ett ord är allmänt spritt, men att bara googla räcker inte utan det behövs mer pålitliga källor. En av dem är Korp, en korpus med stora mängder text från olika genrer och källor. Ordet ska finnas i många källor och träffarna ska vara pålitliga.

– Ibland hittar vi ord med helt påhittade etymologier.

– Ibland hittar vi ord med helt påhittade etymologier. Någon lekman har hittat på varifrån ordet kommer och så har den falska informationen spritt sig. De här måste vi naturligtvis reda ut grundligt, i samarbete med kollegor som är experter på etymologier, säger Minna.

Termer kontrolleras också vid behov med experter inom branschen. Förklaringar till ord och termer ska vara korrekta, men samtidigt populariserade för den stora allmänheten.

Uppdateringar av en slump

Något som en vanlig ordboksanvändare kanske inte tänker på är att uppdateringarna av redan existerande ordboksartiklar är många fler än de nypublicerade orden vid varje uppdatering. Det är omöjligt för redaktionen att gå igenom alla 104 000 uppslagsord systematiskt och kontinuerligt, och därför är det ofta slumpen som avgör vilka behov av uppdateringar som kommer till redaktionens kännedom. Här är användarresponsen till stor hjälp.

– Ordboksanvändare hör ibland av sig med respons på ord de hade slagit upp där förklaringarna verkade föråldrade eller där de tyckte att exemplen inte var så lyckade. Ibland hittar vi också själva något medan vi jobbar.

Få ord tas bort

Språket lever och därför kan existerande ord få nya betydelser eller gå från vardagliga till allmänspråkliga. Sådana förändringar förs in i ordboken i takt med att redaktionen blir medveten om dem. Däremot händer det nästan aldrig att ord tas bort.

Breikkitanssi togs bort med motiveringen att bruket inte har stabiliserats.

– Vid senaste uppdatering tog vi bort åtta ord, och i en massa på över 104 000 är det en försvinnande liten del. Breikkitanssi (breakdance) togs bort med motiveringen att bruket inte har stabiliserats och luokokuivatus (torkning på slag) eftersom det nästan inte används.

Kielitoimiston sanakirja är i första hand tänkt för dem som skriver i sitt jobb, men ibland figurerar ordboken i lättsammare sammanhang. Bland annat har ord ur ordboken använts i ordförklaringsspelet Alias, berättar huvudredaktören Minna Pyhälahti.
Kielitoimiston sanakirja är i första hand tänkt för dem som skriver i sitt jobb, men ibland figurerar ordboken i lättsammare sammanhang. Bland annat har ord ur ordboken använts i ordförklaringsspelet Alias, berättar huvudredaktören Minna Pyhälahti. Foto: Bianca Ortiz Holmberg

För Minna Pyhälahti är jobbet med Kielitoimiston sanakirja ett kall.

För Minna Pyhälahti är jobbet som huvudredaktör för Kielitoimiston sanakirja ett kall. Hon har jobbat med olika uppgifter inom språkvård och ordboksarbete i tjugo år, och det hon brinner för är att hjälpa skribenter i deras jobb. En känsla av otillräcklighet kommer ibland in i jobbet, eftersom en elektronisk ordbok aldrig blir färdig. Trots att ordboken nyligen uppdaterades har redaktionen redan målet inställt på nästa uppdatering om ett drygt år. Och eftersom deras uppgift är att granska ordboken med ett kritiskt öga kan de aldrig vara riktigt nöjda.

– Efter en uppdatering sa en kollega: ”Nu har ordboken än en gång blivit så mycket bättre och mer aktuell men vi märker igen vad som saknas.” Å andra sidan är det bästa att få respons på att ordboken har varit till nytta för någon eller att känna att man verkligen får till det i en ordförklaring.

Länkar