Gå till innehållet

terminologi

Medvetenheten om språket kunde bli bättre inom EU

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Efter 25 år som finsk EU-språkvårdare har Aino Piehl en önskan: att finländska medlemmar av EU:s arbetsgrupper oftare skulle läsa texter på finska och använda finska på möten.

Ordets väg in i Kielitoimiston sanakirja

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Mokkapala (mockaruta) kanske inte känns som ett nytt ord, men det men det var ändå först vid senaste uppdateringen i november 2022 som ordet kom med i Kielitoimiston sanakirja. Orden går långa och ibland krokiga vägar för att till slut hamna i ordboken.

Ska våra lagar kunna benämnas balkar?

Synpunkten

Johan Bärlund

I Finland har ordet balk stämplats som ålderdomligt och otydligt. I Sverige anses det däremot signalera en särskilt viktig, omfattande lagstiftning. Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, anser att Finland i det här fallet uppvisar en bristande förståelse för samnordisk rättstradition.

Termarbete i en global kris

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Klar och tydlig myndighetskommunikation är mycket viktig särskilt i en kris. Arbetet med statsrådets kanslis coronaordlista gjorde det här ännu tydligare för Niina Elomaa och Henna Eronen.

Vi behöver kommunicera om klimatkrisen med svenska ord

Artiklar

Vet du vad tipping point, decoupling och decarbonization betyder? Under tidig höst initierade Språkrådet i Sverige Hållbarhetstermgruppen. Språkbruk ställde några frågor till Karin Webjörn, Åsa Holmér och Linnea Hanell på Språkrådet kring gruppens arbete.