Gå till innehållet

från Skribent

Marika Tandefelt

Semlan toppar ligan

Artiklar

Marika Tandefelt

Om man frågar ca 1 000 svenskar i Sverige vilka finlandssvenska ord och uttryck de känner till så får man fram över 1 200 förslag jämte alternativa uttryck på allmänsvenska. En lista över de tio oftast nämnda toppas av semla och följs av olika varianter av rådd och rosk. De tio vanligaste täcker ungefär en fjärdedel av hela samlingen. De allra flesta finlandismer som svenskarna kommer upp med är ändå s.k. engångsbelägg och många nämns bara av ett fåtal.

Nämnd, inte glömd

Artiklar

Marika Tandefelt

Ordföranden för Svenska språknämnden i Finland, Marika Tandefelt, har läst historiken över Svenska språknämnden i Sverige. Hon tycker boken borde vara obligatorisk kurslitteratur för alla som studerar svenska.

Prat är ett race där man måste prestera

Aktuell litteratur

Marika Tandefelt

Som en strut karameller är Lars och Martin Melins bok Fiint språk utgiven 2005 av …

Ju

Aktuell litteratur

Marika Tandefelt

En bok som är mycket svår att rättvist sammanfatta, men som vore underbar att få …

Det känns bättre att gråta i en Porsche än i en Volkswagen

Artiklar

Marika Tandefelt

Marika Tandefelt, professor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, recenserar Lars Melins Corporate Bullshit.

Språkvårdens marknad

Artiklar

Marika Tandefelt

Hur ser finlandssvenskarna på den finlandssvenska språkvården? Var söker den rådville svar på sina språkfrågor? Bland annat dessa frågor behandlas i artikeln som baserar sig på ett föredrag som Marika Tandefelt höll på ett nordiskt symposium i maj 2003 på Hanaholmen.

Viborg som språkmiljö

Artiklar

Marika Tandefelt

Marika Tandefelt, professor i svenska vid Svenska handels­högskolan i Helsingfors, har de senaste åren ägnat Viborg och de fyra språken i staden särskild uppmärksamhet. I vår har den nya bok - Viborgs fyra språk under sju sekel – som hon har skrivit tillsammans med två historiker utkommit på Schildts. I denna artikel ger Tandefelt en koncentrerad översikt över de språkliga förhållandena i Viborg från medeltiden till 1900-talets första hälft.

Finlandssvenskan i tusen år – del två: Medborgare i republiken Finland

Artiklar

Marika Tandefelt

Finlandssvenskans kontakter med sverigesvenskan och finskan är av stor betydelse för hur vårt språk har utvecklats hittills och framför allt med tanke på vart utvecklingen är på väg. I del två av artikeln om finlandssvenskans historia, blickar professor Marika Tandefelt också framåt och diskuterar finlandssvenskan i förhållande till tvåspråkighet, finskt och engelskt inflytande och språk­utvecklingen i Sverige. Den inledande delen av artikeln publicerades i Språkbruk 3/1999.

Finlandssvenskan i tusen år

Artiklar

Marika Tandefelt

Inför tusenårsskiftet kan det vara intressant att se på finlands­svenskans uppkomst och utveckling fram till nu. Professor Marika Tandefelt ger här en historisk tillbakablick på finlandssvenskan genom tiderna. Artikeln är uppdelad i två delar och den avslutande delen publiceras i nästa nummer av Språkbruk.

Som på beställning

Artiklar

Marika Tandefelt

Ser man tillbaka på den kunskap om finsksvensk tvåspråkighet som sammantaget har producerats i Finland …