Gå till innehållet

från Skribent

Marika Tandefelt

Sverigefinnar tycker och talar

Artiklar

Marika Tandefelt

Hur väl integrerade är sverigefinnarna i det svenska samhället? Är finskan fortfarande ett lågstatusspråk i Sverige? Bland annat de här frågorna behandlas i Ellen Bijvoets doktorsavhandling Sverigefinnar tycker och talar. Om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar, som recenseras av Marika Tandefelt, professor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Avhandlingen undersöker tvåspråkiga sverigefinnars attityder till olika finska och svenska språkvarieteter och mäter deras stilistiska känslighet.

Konsten att skriva

Artiklar

Marika Tandefelt

En bra text överför information på ett enkelt och självfallet sätt. Men vad är en bra text? Marika Tandefelt, biträdande professor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, diskuterar här vad vi kan kräva av en bra text och vad vi själva kan göra för att åstadkomma en. Alla citaten i texten är ur Olof Lagercrantz Om konsten att läsa och skriva (1985).

Rikssvensk syn på svenskan i Finland

Artiklar

Marika Tandefelt

Det är inte alltid en doktorsavhandling får en riksdagsman att agera. Så har i varje fall skett med Christina Melin-Köpiläs avhandling om finlandssvenska elevers skriftspråk. De resultat hon lägger fram, och inte minst den slutsats om finlandssvenskans förhållande till andra varieteter av det svenska språket hon vill dra, har fått Kristliga förbundets ordförande Bjarne Kallis att undra om regeringen inte borde ingripa. I denna artikel skriver Svenska språknämndens ordförande Marika Tandefelt om Melin-Köpiläs avhandling och berömmer somt, men ifrågasätter annat.

Den kultiverande lustgården och den utmanande djungeln

Aktuell litteratur

Marika Tandefelt

Tänk dig ett vanligt människoliv utan språk: inget småprat vid frukostbordet, ingen morgontidning, ingen radio …

Om ungdomsspråk

Artiklar

Marika Tandefelt

Elever skriver svenska

Artiklar

Marika Tandefelt

Radio på svenska

Artiklar

Marika Tandefelt

Säg Hugo!

Artiklar

Marika Tandefelt

Hur tvåspråkig är en tvåspråkig helsingforsare?

Artiklar

Marika Tandefelt

Kejsarens gamla folkdräkt – En kommentar till Johan Schalin

Artiklar

Marika Tandefelt