Gå till innehållet

ordval

Endast något?

Artiklar

Monica Äikäs

Varför känns ordkombinationen ”endast något” inte helt klockren? Monica Äikäs reder ut och förklarar.

gröna växter i krukor

Ge mig konkreta ord

Synpunkten

Maria Fremer

”Välj konkreta ord” skriver vi i vår nyutkomna webbkurs om klarspråk. Det är ett tema …

För inkludering behövs både ord och handling

Artiklar

Sofia Ahläng

Språket och orden är viktiga, men språket räcker inte ensamt till för att skapa ett inkluderande samhälle. Bland annat det här kom fram på årets språkvårdsdag.

Hugo Bergrothpristagare år 2021. Till höger Jenny Sylvin och Jens Berg.

När eller då?

Artiklar

Monica Äikäs

Säger du Det regnade när vi gick hem eller Det regnade då vi gick hem? Bägge alternativen är möjliga, men frågan är vad som styr valet mellan när och då.

Hur ska vi tala om biologisk mångfald?

Artiklar

Elina Sjölinder

Att bevara den biologiska mångfalden är lika viktigt för miljön som att stoppa klimatförändringen, men informationen om biologisk mångfald är bristfällig. Orsakerna till det här är bland annat språkliga.

Hur uttalas yoghurt?

Artiklar

Pia Westerberg

Vi gör några nedslag i Språkbruks språkfrågor under 40 år.

Ordval spelar roll för försiktiga myndigheter och tvärsäkra politiker

Artiklar

Hans Landqvist

Vill du framstå som försiktig eller tvärsäker? Och hur väljer du i så fall dina ord? I den här artikeln visar Hans Landqvist några sätt att framstå som försiktig respektive tvärsäker inför andra människor.

Talare framför en mikrofon.

Hur många djur du kommer på kan avslöja hur din hjärna mår

Artiklar

Dimitrios Kokkinakis, Kristina Lundholm Fors

Med enkla medel, som att be någon räkna upp så många djur som möjligt på en minut, kan man upptäcka tidiga tecken på demens, och därmed få hjälp att hantera situationen.

På väg mot ett talat lätt språk

Artiklar

Camilla Lindholm

Medan lättläst är en relativt etablerad term för ett skrivet språk som är lättare än standardspråk, är tanken på regler för ett lätt muntligt språk relativt ny. Kan man skapa standarder för något så kontextbundet som talat språk?

Skillnader i tidsperspektiv: förra och föregående, nästa och följande

Artiklar

Monica Äikäs

Har du någon gång funderat på skillnaden mellan förra veckan och föregående vecka eller mellan nästa vecka och följande vecka? Monica Äikäs reder ut begreppen.