Gå till innehållet

finlandssvenska

Finlandssvenska översättare i Svenskt översättarlexikon

Artiklar

Hans Landqvist

Svenskt översättarlexikon innehåller artiklar om sverigesvenska och finlandssvenska översättare. Vilka översättare i lexikonet kan sägas vara finlandssvenskar? Och finns det några finlandssvenska översättare som inte ingår i lexikonet – men som borde göra det?

Spetskunskap för tungspetsen

Intervjuer & reportage

Wivan Nygård-Fagerudd

När sverigesvensken säger köld hör finlandssvensken ordet sköld. I princip. I praktiken förstår vi varandra väl och kan tryggt tala svenska enligt respektive variant. Men vilket är rätt uttal för den som sjunger Sibelius ”innan vinterns köld dig nådde”?

Humorn är grunden, dialekten skatten för KAJ

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Även om den österbottniska humorgruppen KAJ inte är ett Greenpeace för dialekter har de dialekten att tacka för sina två största hitlåtar. – Det är en skatt att ha ord i låtarna som ingen annan använder, det gör det mycket roligare, säger Jakob Norrgård.

kaj-1

Emigranternas dialekter jämnades ut till ett gemensamt standardspråk

Artiklar

Ann-Marie Ivars

När invandrarnas olika dialekter möttes, växte det fram en ny, utjämnad variant. På så sätt bildades Amerikaemigranternas eget standardspråk. Ann-Marie Ivars skriver om de observationer hon och andra språkvetare gjorde i de välkända emigrantområdena i Amerika .

Tre män framför en tegelbyggnad.

Likt och olikt – Svenska dialekter på ömse sidor om havet

Artiklar

Maj Reinhammar

Vad finns det för gemensamma drag mellan de svenska dialekterna i Finland och Sverige? Denna artikel grundar sig på fil.dr Maj Reinhammars föredrag på det dialekt- och onomastikseminarium som hölls den 19 april 2001 för att fira Peter Slottes 60-årsdag. Maj Reinhammar är docent i nordiska språk och tidigare chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA).

Hav och strand.