Gå till innehållet

3/2001

Skriv rätt på svenska och engelska

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

TNC:s skrivregler har utkommit med jämna mellanrum sedan 1943, och nu har en femte omarbetad …

Språkliga möten

Aktuell litteratur

Lisa Södergård

När är en person tvåspråkig? Vad innebär kodväxling? Hur påverkar samhällets attityder till fler­språkighet den …

Låt stå! eller Ändra!

Artiklar

Ellen Bijvoet, Liesbet Vannyvel

Finlandssvenska förlag anpassar sällan språket i sina böcker för de sverigesvenska läsarnas skull. Flamländska förlag tar däremot till avancerad språktvätt då de vill in på den nederländska mark­naden. Forskarna Ellen Bijvoet och Liesbet Vannyvel vid uni­ver­sitetet i Gent, Belgien ser på hur en regional språkvarietet klarar sig på majoritetsmarknaden.

Även Skrivregler kan ha fel

Artiklar

I den andra tryckningen av den nya utgåvan av Svens­ka skrivregler utgivna av Svenska språknämnden …

En grömt bigåva pristagare

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Årets språkpristagare har en mångsidig verksamet bakom sig som regissör, skådespelare och uppläsare i radio …

Svensk sakprosa

Aktuell litteratur

Lisa Södergård

Projektet Svensk sakprosa 1750–2000 har haft som ett av sina syften att öka kunskapen om …

Den nya språklagen

Artiklar

Finland skall få en ny språklag. I augusti 1999 tillsatte regeringen en språklagskommitté med uppgift att utarbeta förslag till en ny språklag. Språklagen gäller endast Finlands nationalspråk, finska och svenska, men den innehåller hänvisningar till annan lagstiftning som gäller t.ex. samiska. Här presenteras lagens centrala innehåll i en lätt förkortad och bearbetad version av sammanfattningen i Språklagskommitténs betän­kande.

Småprat

Artiklar

Fråga: Man hör ofta ordet smalltalk användas. Finns det inget svenskt ord för det? Svar: …

McRae i finländsk utgåva

Artiklar

Den kanadensiske professorn Kenneth D. McRae är en av de främsta kännarna av flerspråkiga samhällen …

Talat språk på Hanaholmen

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Språkvårdsdagen på Hanaholmen, arrangerad av Hugo Bergroth-sällskapet, hölls traditionsenligt på Hugo Bergroths födelsedag den 18 maj. Årets tema var ”Vårt talade språk” och hade lockat drygt tvåhundra deltagare. Under dagen dryftades temat ur olika synvinklar.