Fråga: Man hör ofta ordet smalltalk användas. Finns det inget svenskt ord för det?

Svar: Ja, det fina ordet småprat går att använda i stället. Småprat betyder kontaktskapande prat om oväsentligheter, enligt Svensk ordbok. Dess­utom finns ju också verbet småprata. Det finns alltså ingen större orsak att använda ordet smalltalk i stället för småprat.