Vårt finlandssvenska talspråk diskuteras
med energi på språkvårdsdan om talet.
Hur vill vi formulera idealet?
Ska vi ha gränser mellan vårt och deras?

Hur effektivt ska scenspråk stiliseras?
Ett tydligt uttal skiljer sig från skvalet,
att vårda det kan aldrig vara galet!
Variation och norm kan kombineras.

Att språket lever får vi aldrig glömma.
Din egen röst får gärna klinga fritt,
men andras uttal bör vi inte döma.

Så gör till vårt det som är mitt och ditt!
För alla svenskar har sitt språk gemensamt,
och minns vi det, blir livet mindre ensamt.