Gå till innehållet

3/1999

Nya ordböcker för portfölj och ficka

Aktuell litteratur

Mikael Reuter

Det är inte bara datorer och andra elektroniska prylar som det kan vara bra att …

Titlar i bestämd eller obestämd form

Artiklar

Fråga: Hur vet man när en titel eller en yrkesbeteckning står i bestämd form och när den står i obestämd form?

Å eller på?

Artiklar

Fråga: Används prepositionen å över huvud taget längre, eller har den helt ersatts av på?

Källhänvisningar till Internet

Artiklar

Fråga: Hur skall jag göra när jag har använt information som jag har hittat på webben i t.ex. en uppsats, och vill hänvisa till den?

Språkbadsdidaktik och språktillägnande

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

I boken Språkbad sammanfattar och diskuterar professor Christer Laurén resultaten av språkbad och språkbadsforskning i …

Fasta fraser i svenskan

Aktuell litteratur

Mia Falk

Kärnan av ett idiomatiskt svenskt språkbruk utgörs av fasta fraser, dvs. ord som vanligtvis uppträder …

Social kompetens

Artiklar

Fråga: Vad betyder social kompetens?

Finlandssvenskan i tusen år

Artiklar

Marika Tandefelt

Inför tusenårsskiftet kan det vara intressant att se på finlands­svenskans uppkomst och utveckling fram till nu. Professor Marika Tandefelt ger här en historisk tillbakablick på finlandssvenskan genom tiderna. Artikeln är uppdelad i två delar och den avslutande delen publiceras i nästa nummer av Språkbruk.

”Kva tu ha blivi spansk!”?

Artiklar

Åsa Mitts

Åsa Mitts, förste arkivarie vid Svenska litteratursällskapets språkarkiv, skriver här om de skiftande attityderna till dialekt i Svenskfinland under olika tidsperioder. Artikeln är en omarbetad version av ett föredrag som skribenten höll på Österbottens museum 17.4.1999.

Termer för bevisning i domstol

Artiklar

Fråga: Vad är skillnaden mellan bevisbörda, bevismedel, bevisfaktum och bevistema?