Svar: Social kompetens (fi. sosiaaliset taidot) har blivit något av ett modeuttryck i svenskan under 90-talet. Social kompetens kan sammanfattas som förmågan att samspela och kommunicera lyhört med andra människor (ofta arbetskamrater eftersom social kompetens poängteras speciellt inom arbetslivet). Social kompetens hör intimt ihop med det mer omfattande begreppet emotionell intelligens eller känslans intelligens (fi. tunne­äly) som avser empati och förmåga att leva sig in i andra människors känslor.